Krogens Murermester

Restaureringer af ældre bygninger

Kirke 1

Specielle bygninger kræver speciel viden
Ældre, specielle bygninger har et helt naturligt behov for vedligehold. Mange af sådanne bygninger har dog nogle helt specielle behov. Hvis man ikke får nogen med den nødvendige specialviden til at udføre arbejdet på f.eks. bindingsværkshuse, kirker og lignende, kan det have omfattende konsekvenser for bygningerne – de kan gå til, der kan skabes dårligt indeklima og i værste fald kan de rådne op og falde sammen.

Specialiseret service
Krogens Murermester har den fornødne viden til at varetage renoveringer og restaureringer af mange former for ældre bygninger. Vi har bl.a. stor erfaring med at kalke kirker både indvendigt og udvendigt, at renovere huse med bindingsværk og generelt med restaurering af gamle, bevaringsværdige bygninger.

Det helt essentielle ved arbejder i forbindelse med gamle restaureringer er at bruge de rigtige materialer – bl.a. er det afgørende, at der bliver anvendt åndbare materialer for at undgå svamp, råd, mug og lignende problemer. Derudover er det vigtigt, at lave arbejdet på den rigtige måde, så bygningen ikke lider overlast ved restaureringen. 

Ved en restaurering går vi altid grundigt til værks og besigtiger bygningen, inden vi lægger en plan for arbejdet. Vi finder den rette løsning i fællesskab med ejerne eller forvalterne, så bygningen ikke kun bliver behandlet på den rette måde, men resultatet også er præcis, som kunden vil have det.

For spørgsmål eller tilbud på restaureringer og specielle renoveringer, kontakt Krogens Murermester på tlf. 24 24 80 20.